Praktische informatie

Contact
Voor het maken van een afspraak kun je mailen naar: marietdiepgrond@xs4all.nl
of bellen: 030 26 27 245

Adres en route
De locatie van de praktijk is: Spoorlaan 10, 3721 PB Bilthoven.

Met OV (trein) op 5 minuten lopen van het station.

Kom je met de auto dan kun je gratis parkeren voor de deur.

Tarieven en vergoedingen
Het tarief is € 60,- per uur, inclusief btw. Een sessie duurt ongeveer 2 uur.

Het annuleren of verzetten van een afspraak is tot 24 uur van tevoren gratis, is het korter dan worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een deel van de kosten. Een overzicht hiervan vind je op www.nvrt.nl.

Beroepsvereniging
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT). Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden. De leden zijn onderworpen aan de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging. De leden zijn tevens verplicht regelmatig bij- en nascholing te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

WKKGZ
Met ingang van 1 januari 2017 dienen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht zo snel mogelijk rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan echter alleen na het doorlopen van het eerste traject bij de klachtenfunctionaris en het oordeel van de zorgaanbieder.

Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk – via NIBIG (Ned. Instituut voor belangenbehartiging Integrale gezondheidszorg) – aangesloten bij Quasir (expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn).

Dus mochten wij er samen niet uitkomen dan kun je een van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Quasir inschakelen.

Op www.quasir.nl vind je alle benodigde informatie. Het telefoonnummer is: 0561 618 711.

Mocht je ook na de behandeling van je klacht door een klachtenfunctionaris nog niet (volledig) tevreden zijn, dan kun je het geschil officieel voorleggen aan Stichting Zorggeschil.
Alle informatie hierover kun je vinden op www.zorggeschil.nl.
Deze door het ministerie erkende geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen op zo tot een schikking tussen partijen te komen.