De Dansende Gans

In zijn boek ‘Totemdier tarot’ schrijft Ted Andrews dat het gesnater van de ganzen ons uitnodigt om aan de grote zoektocht te beginnen, de queeste, die zinspeelt op het in vervulling gaan van speciale dromen. Hij schrijft: “Het doel van de heilige zoektocht is niet alleen het vinden van onze spirituele essentie, maar ook naar manieren om deze tot uitdrukking te brengen. Alle ganzen beschikken over een scherp zicht. De verschijning van de gans kondigt aan dat je inzicht en je visionaire gaven zullen toenemen, zowel op fysiek als op spiritueel vlak. Je zult de mogelijkheden dienen te zien van wat er in de toekomst op je pad ligt. En om die kansen te benutten, moet je je grip op dingen uit het verleden loslaten.”

Als dansen voor de ziel is wat vrijheid is voor de vogel, dan nodigt de dans de mens onweerstaanbaar uit waartoe hij bestemd is: leven. Dansen is als een lokroep en degene die deze hoort, waagt zich behoedzaam op het verkennende pad van haar/zijn wezen.