LYMAR

Workshops die Lydia Kimman en ik samen ontwikkeld hebben en op maat aanbieden en organiseren.

De workshops worden gehouden in  Spoorlaan 10, 3721 PB Bilthoven, of op locatie.

Wanneer je deel wilt nemen aan een van onze aangeboden workshops, of ons wilt ons uitnodigen voor een workshop op maat dan kun je je aanmelden.

 

Werken met levensenergie met Lydia Kimman en Mariet Diepgrond

Binnen de reïncarnatietherapie werken we veel met traumatische ervaringen. Cliënten voelen zich vaak in eerste instantie vooral slachtoffer van de situatie. Ze kunnen hier ook wat in blijven hangen en hebben soms zelfs een gehechtheid aan problemen. Ook het onvermogen om het eigen leven vorm en inhoud te geven houdt de cliënt in een overlevingsproces. En natuurlijk spiegelen dergelijke cliënten onze eigen processen, dat weten we allemaal……….

Als therapeut heb je geleerd om probleem- en themagericht te werken. Maar wat gebeurt er eigenlijk als een cliënt keer op keer in overleven schiet? En hoe ontstaat een afhankelijke cliënt, of word je een goeroe? Hoe bewust ben je van je eigen levenskracht? Communiceer je leven of overleven?

Bewustzijn van en vertrouwen in levenskracht zet op een subtiel niveau een genezende dynamiek in beweging. Daarom is werken met levensenergie zo essentieel. Levensenergie is de meest natuurlijke energie die er is. Het heeft een vanzelfsprekende drang tot dynamiek, harmonie, groei en ontwikkeling. Om dit te kunnen toepassen bij je cliënten, is het van belang dat je eerst zelf ontdekt hoe levensenergie werkt en wat jouw eigen levensessenties zijn. Levensessenties zijn de bouwstenen van het ideale leven dat je in je ziel meedraagt. Dit levenskrachtige DNA van de ziel draagt de belofte van zelfverwezenlijking in zich mee. Het vormt het geraamte van bewustzijn waarmee je je dromen realiseert en jezelf kunt zijn.
In deze workshop staat de MELS van de levenscirkel centraal. Naast theorie, afgestemd op reïncarnatietherapie, zijn er demo’s, praktische oefeningen en visualisaties.

Werken met levensenergie is bewust worden en ervaren waar leven begint en waar overleven ophoudt!

De kosten: € 111,- (inclusief koffie, thee en soep)

Wanneer je deel wilt nemen kun je je aanmelden bij mij: marietdiepgrond@xs4all.nl.

 

Afronden met levensenergie

De focus bij shock- en traumaverwerking ligt uiteindelijk bij het terug krijgen van keuzevrijheid voor de cliënt, waar eerst weerstand en/of onvermogen werd ervaren om het anders te doen.

We gaan er vanuit dat elke RTherapeut het afronden van dergelijke UFB-sessies in de vingers heeft waardoor de cliënt weer een stuk authentieker in het leven kan staan EN…..het verlangen van de ziel tot verwezenlijking krijgt echter vaak te weinig aandacht in de toegepaste afronding, terwijl die droom ook in scherven lag. Als meerdere levens eindigden met zulke krassen op de  ziel dan ontwikkelt de huidige persoonlijkheid problemen met het tot expressie brengen van zielendromen en diepe wensen. Een herhaling van kernpostulaten en overlevende patronen ligt dan op de loer.

Dit zielsproces herstellen maakt dat de levensenergie stroomt én toepasbaar wordt in het dagelijkse leven. Hoe je dat effectief kunt bewerkstelligen willen wij je laten zien tijdens deze dag in de verschillende herbelevingsgebieden: conceptie-zwangerschap-geboorte / vorige levens / jeugdervaringen. Na een korte introductie en een oefening volgen verschillende demo’s, die we plenair met elkaar bespreken.

De kosten: € 111,- (inclusief koffie, thee en soep)

Wanneer je deel wilt nemen kun je je aanmelden bij mij: marietdiepgrond@xs4all.nl.

De kosten zijn € 222,-. 

Wanneer je deel wilt nemen kun je je aanmelden bij mij: marietdiepgrond@xs4all.nl.

 

Conceptie, zwangerschap, geboorte en innerlijk kind

Doorwerken van deze herbelevingsgebieden vraagt een afgestemde benadering door het scheiden van tapes van moeder en kind en alle imprints van belangrijke aanwezigen zoals partner, familieleden, verloskundige, medici, etc. etc.

Een tweedaagse nascholing met theorie, filmmateriaal van de SVR en demo’s.

De kosten: € 222,- (inclusief koffie, thee en soep)

Interesse? Dan kun je mij mailen: marietdiepgrond@xs4all.nl.

 

Wezenlijke communicatie en teamgeest

Voor organisaties en teams:  na inventarisatie van de behoeften van de aanvrager en deelnemers bouwen we een unieke workshop rond de focus van de participanten met theorie en praktische handvatten.

Heb je belangstelling? Neem dan contact met mij op: marietdiepgrond@xs4all.nl.