Praktische informatie

Contact
Voor het maken van een afspraak kun je mailen naar: marietdiepgrond@xs4all.nl
of bellen: 030 26 27 245

Adres en route
De locatie van de praktijk is: Spoorlaan 10, 3721 PB Bilthoven.

Met OV (trein) op 5 minuten lopen van het station.

Kom je met de auto dan kun je gratis parkeren voor de deur.

Tarieven en vergoedingen
Het tarief is € 62,50 per uur. Een sessie duurt ongeveer 2 uur.

Het annuleren of verzetten van een afspraak is tot 24 uur van tevoren gratis, is het korter dan worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een deel van de kosten. Een overzicht hiervan vind je op www.nvrt.nl.

Beroepsvereniging
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT). Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden. De leden zijn onderworpen aan de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging. De leden zijn tevens verplicht regelmatig bij- en nascholing te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

WKKGZ
Met ingang van 1 januari 2017 dienen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht zo snel mogelijk rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan echter alleen na het doorlopen van het eerste traject bij de klachtenfunctionaris en het oordeel van de zorgaanbieder.

Dus mochten wij er samen niet uitkomen dan kun je een van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van GAT inschakelen, via het CAT, waar ik lid van ben.

Op www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/ vind je alle benodigde informatie. Het telefoonnummer is: 0561 618 711.

Mocht je ook na de behandeling van je klacht door een klachtenfunctionaris nog niet (volledig) tevreden zijn, dan kun je het geschil officieel voorleggen aan Stichting Zorggeschil.
Alle informatie hierover kun je vinden op www.zorggeschil.nl.
Deze door het ministerie erkende geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen op zo tot een schikking tussen partijen te komen.

 

Privacyverklaring
De Dansende Gans/Mariet Diepgrond verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ik verwerk gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijnnieuwsbrief of andere aankondigingen van activiteiten in de praktijk.

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Ik deel jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website www.marietdiepgrond.nl gebruikt geen cookies.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marietdiepgrond@xs4all.nl. Ik zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via marietdiepgrond@xs4all.nl.